fbpx

Rätseplahendused Sinu koju või kontorisse

Aitame Sind planeerimisest kuni paigalduseni

Privaatsuspoliitika

Tere tulemast privaatsuspoliitikaga tutvuma. Meil on väga hea meel Sind siin näha. Kui on reaalne huvi, siis võid mugava lugemisasendi sisse võtta, sest juba järgmisest lõigust läheb asi ametlikuks.

Sinu isiklike andmete kaitse on meile oluline ning soovime, et tunneksid ennast meie veebilehel turvaliselt. Kaitseme Sinu isikuandmeid ja privaatsust ning töötleme Sinu isikuandmeid vastavalt andmekaitsepoliitika, Eesti isikuandmete kaitse seadusele ja EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (“GDPR”).

Vastutav töötleja, Disain Digesto OÜ, aadressiga: Tatari 27, 10118 Tallinn, vastutab veebilehtede www.digesto.ee ja www.kardin.ee eest isikuandmete kaitse seaduse ja EL isikuandmete kaitse üldmääruse mõistes.

Meie andmekaitsespetsialistiga saate isikuandmete kaitse teemadel ühendust võtta aadressil: andmekaitse(at)digesto.ee.

Isikuandmed

Isikuandmeteks loetakse igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimis­tunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Ka meie veebilehe kasutamise andmed on isikuandmed. Veebilehe kasutamise kohta kogume järgnevat teavet: teave Sinu külastuste kohta – näiteks andmevahetuse ulatus, asukoht, kust meie veebilehte külastad ning millist sisu meie veebilehel kasutad. Sellise teabe saamiseks kasutame logifaile ja küpsiseid. Logifailide ja küpsiste kasutamise kohta leiate rohkem infot „Küpsiste poliitika“ nime kandvast dokumendist (https://digesto.ee/kupsiste-poliitika).

Eesmärk ja töödeldavad isikuandmed

Millisel määral me Sinu isikuandmeid kogume ja töötleme, sõltub sellest, kas külastad veebilehte selleks, et vaadelda üldiselt kättesaadavat infot või soovid kasutada lisateenuseid:

a) Üldinfo kasutamine

Kui soovid meie veebilehel vaadelda ainult üldiselt kättesaadavat infot, ei ole Sul põhimõtteliselt vaja meile oma isikuandmeid edastada. Sellisel juhul me ainult salvestame andmed, mida Sinu internetilehitseja meile automaatselt saadab.

Nendeks on näiteks:

 • Sinu arvuti IP-aadress
 • veebilehe külastamise kellaaeg ja kuupäev
 • Sinu veebilehitseja tüüp, versioon ja seadistused
 • millist operatsioonisüsteemi kasutad (Windows, iOS, Linux jne)
 • andmeedastuse maht ja laadimise seis
 • milliselt veebilehelt Sa meie lehele jõudsid
 • muud sarnased andmed ja teave, mis aitab vältida ja ennetada küberrünnakute ohtu meie infosüsteemidele.

Sinu arvuti IP-aadressi salvestatakse logifailides ainult seni kuni Sa meie veebilehte kasutad ja seejärel kustutatakse need või muudetakse lühendamise teel anonüümseks. Teisi andmeid säilitatakse piiratud aja jooksul. Me kasutame neid andmeid oma veebilehe korrektse töö tagamiseks – esmajoones selleks, et märgata ja kõrvaldada võimalikke tõrkeid, tuvastada veebilehe koormust ja teha parandusi.

b) Täiendavate teenuste kasutamine

Kui kasutad meie ettevõtte teisi teenuseid meie veebilehe vahendusel, võib Sul olla vajalik meile täiendavaid isikuandmeid avaldada.

Milliseid isikuandmeid erinevatel juhtudel kogume, on märgitud konkreetse andmete sisestamisvälja juures.

Kogume üksnes selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud Sinu poolt valitud teenuse pakkumiseks – näiteks Sinu e-posti aadressi kasutame tellimusega seotud info edastamiseks, kui oled valinud selle kanali.

Siinkohal mainime, et meie ei vastuta kolmanda osapoole poolt isikuandmete kogumise ja töötlemise eest ning see andmekaitsepoliitika ei kata kolmanda osapoole lahendusi.

Mõned väljad teenuse tellimisel on vabatahtlikud. Andmeväljad, mis kindlasti tuleb täita, on tähistatud tärnikesega (*). Selliste andmete kogumine ja töötlemine toimub üksnes Sinu poolt tellitud teenuse täitmiseks.

Tagasiside veebivorm

Meie veebilehel on Sul võimalus meiega ühendust võtta veebivormi abil. Sinna sisestatud sõnumi vastuvõtja on Disain Digesto klienditeenindusosakond. Isikuandmeid, mida läbi selle veebivormi edastate, kasutatakse üksnes Sinu päringuga / tagasisidega tegelemiseks ning kustutatakse veebiserverist. Samas tuleb märkida, et sõnumi vastuvõtjad võivad sõnumit säilitada vastavalt selle sisule ja iseloomule ettenähtud aja vältel. Sinu isikuandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele.

Veebivormi sisestatud andmete edastamine on krüpteeritud – lisaks TLS 1.2 transpordil krüpteerimise oleme krüpteerinud ka kogu andmeedastuse.

Uudiskiri

Kui soovid saada meie uudiseid, on meil vaja Sinu e-posti aadressi ja kinnitust, et just Sina oled selle e-posti aadressi omanik ja oled andnud nõusoleku selliste uudiskirjade saamiseks. Neid andmeid kogutakse üksnes uudiskirja saatmiseks ja selleks, et dokumenteerida Sinu nõusolekut. Neid andmeid kolmandatele osapooltele ei saadeta. Sul on võimalus igal ajal uudiskirjast loobuda.

Uudiskirja saajaks registreerudes kogutakse järgmiseid isikuandmeid:

 • arvuti IP-aadress
 • uudiskirja tellimise kellaaeg ja kuupäev

Lisaks sellele kogutakse meie uudiskirja saajatelt:

 • sisendi tüüp
 • päringu teinud arvuti IP-aadress
 • kuupäev ja kellaaeg
 • kasutaja tarkvaraagent
 • operatsioonisüsteem (Windows, iOS, Linux jne)
 • milliselt veebilehelt päring on tehtud

Andmete töötlemise aluseks on registreerimise käigus antud nõusolek, kus on viidatud ka käesolevale andmekaitsepoliitikale.

Me ei avalda Sinu isikuandmeid

Me ei jaga Sinu isikuandmeid kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul kui oled andnud selleks nõusoleku või kui see on seadusega nõutud (sh kohtuvaidluste korral). Isikuandmete kolmandate osapooltega jagamine võib osutuda vajalikuks näiteks kriminaalmenetluse käigus tehtud päringutele vastamiseks, ohtlike olukordade vältimiseks või intellektuaalomandi kaitseks.

Andmekaitse ja kolmandate osapoolte veebilehed

Meie veebileht võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebilehtedele ja ka vastupidi. Selliste linkide puhul tuleb arvestada, et meie ei vastuta kolmandate osapoolte sisu eest ega andmekaitse­põhimõtete järgimise eest. Palun hoolitse, et oleksid teadlik sellistel veebilehtedel kehtivatest andmekaitse­põhimõtetest enne mis tahes isikuandmete avaldamist.

Turvalisus

Informatsiooni, mida meile avaldad, hoitakse Euroopa Liidus asuvates serverites. Lisaks sellele hoolitseme oma veebilehe ja muude süsteemide turvalisuse eest rakendades tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid, et nendes hoitud teave oleks kaitstud kaotsimineku, hävimise ning volitamata juurdepääsu, muutmise või levitamise eest. Isikuandmeid edastame krüpteeritult.

Sinu õigused

Sul on õigus:

 • saada tasuta teavet, milliseid andmeid me Sinu puhul töötleme (õigus olla informeeritud)
 • saad kinnitust, kas me töötleme Sinu isikuandmeid (õigus saada ülevaadet)
 • nõuda meilt, et Sinu isikuandmed kustutaksime, kui seda võimaldavad ka teistest seadustest tulenevad nõuded (õigus unustamisele)
 • nõuda Sinu isikuandmete korrigeerimist ja täiendamist, kui need on ebakorrektsed (õigus parandada enda andmeid)
 • nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist (õigus töötlemise piiramisele)
 • saada enda isikuandmed struktureeritud ja masinloetavas formaadis (õigus andmete edastamisele)
 • vaidlustada enda isikuandmete töötlemist (õigus esitada vastuväiteid)
 • mitte lubada, et Sinu kohta tehakse otsuseid üksnes automaatsete protsesside alusel, nagu näiteks profileerimine (õigus saada teavet automaatotsuste kohta)
 • igal ajal tagasi võtta vabalt antud nõusolek enda andmete töötlemiseks.

Täiendavat teavet oma õiguste ja nende rakendamise kohta saad alati küsida meie andmekaitseametnikult.

Isikuandmete kustutamine

Me töötleme ja hoiame isikuandmeid üksnes senikaua kuni neid on vaja eesmärgi täitmiseks ning vastavalt kehtestatud säilitusaegadele (seadustest või tehingu iseloomust tulenevad säilitusajad). Kui isikuandmete säilitusaeg on möödunud, isikuandmed kustutakse vastavalt andmekaitsealasele seadusandlusele.

Õigus esitada kaebus

Sul on alati õigus pöörduda riikliku Andmekaitseinspektsiooni (info(at)aki.ee) poole, kui soovid esitada kaebuse Sinu isikuandmete meiepoolse töötlemise kohta.

Viimati muudetud: 09.09.2022

Disain Digesto OÜ
Tatari 27
Tallinn 10118
Eesti

Miks soovitame võimalikult vara kaasata ekspert kogenud spetsialisti näol?

Levinud vead

1. Kardinaid hakatakse planeerima ja valima alles siis, kui kogu ülejäänud siseviimistlus on lõpule viidud. Seetõttu tuleb tihtipeale ette, et kõige ideaalsemat kardina lahendust ei ole võimalik teostada.

2. Kodu soetamisel ja sisustamisel ei koostata eelarvet, mis sisaldaks ka kardinaid. Kui puudub eelarve kardinate jaoks, siis ei ole võimalik konkreetset pakkumist teha ja samuti on materjalide valimine keerukam.

3. Pakkumisi võrreldakse vaid hinna alusel. Samas pakkumiste sisu osas võivad väga oluliselt erineda kangaste kasutuse spetsiifika ja kvaliteet ning süsteemide töökindlus. Samuti tootmises kasutatavad seadmed on erinevad ja see mõjutab lõpptoote välimust.

Spetsialisti abi on hinna sees

Edasta meile oma soov ja nägemus
Lepime kokku konsultatsiooni kas meie või Sinu juures
Koostame kavandi, et kõik oluline oleks läbi mõeldud
Valime süsteemid, materjalid ja tegumoe
Tellime vajalikus mõõdus materjalid
Toodame, paigaldame ja viimistleme

Aitame Sind planeerimisest kuni paigalduseni

Kasuta allolevat vormi

ja üks meie spetsialistidest võtab Sinuga esimesel võimalusel ühendust

Kontakt